STEM ve KODLAMA ile bilişim dersleri - Gauss Özel Bilim Adası Okulları - Moda Kadıköy 

Bizden Haberler


STEM Nedir?

STEM; Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) kelimelerinin başharflerinin birleşiminden oluşuyor.

STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) Eğitimi; teorik bilginin uygulamaya, ürüne ve yenilikçi buluşlara dönüştürülmesini amaçlayan, öğrencilerin fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik derslerinde öğrendikleri bilgileri bir bütünün parçaları olarak görmelerini sağlayan dünyada birçok ülkenin öğretim programlarına dâhil ettiği bir eğitim yaklaşımı olma özelliğini taşıyor.

STEM eğitimi, üretim, buluş yapma bilgi ve becerilerini kazandırmayı hedefliyor.

KODLAMA EĞİTİMİ

Çocuklarımızın teknolojik ilerlemelere öncülük edebilmeleri için verilen kodlama eğitimi, yaratıcılık imkanı sunarak, geliştirdikleri projeleri aileleri ve arkadaşlarına tanıtmaları ile özgüvenlerini artırmada bir basamak olur. Programlama eğitimi; matematik, okuma yazma ve fen gibi farklı alanlardaki öğrenme becerilerini desteklerken hayatta karşılaşılan problemlerin çözümünde de kolaylık sağlar.

Kodlama eğitiminde kullanılan Algoritma kavramı; bir problemin ya da bir sorunun çözümü için ihtiyaç duyulan tüm işlemlerin mantıksal olarak, sıralı bir şekilde ifade edilmesidir. Çocukların sıralama, döngüler ve koşullar gibi kavramlarla erken tanışmaları çocuğun bilişimsel ve algoritmik düşünme becerilerini geliştiriyor.