Yabancı Dil - Gauss Özel Bilim Adası Okulları - Moda Kadıköy 

Yabancı Dil

     GAUSS Özel Bilim Adası Okullarında birinci sınıftan itibaren 1. yabancı dil olarak yoğun İngilizce; 2.  yabancı dil olarak ise Almanca eğitimi verilmektedir.

     Yabancı dil eğitimimizde en çok önem verdiğimiz unsur 21. Yüzyılın getirdiği yeni eğitim anlayışla paralel olmasıdır. Bu sebeple dil edinimi sürecinde birbirinden ayrılması mümkün olmayan dört beceri üzerinde yoğunlaşıyoruz: İletişim, Eleştirel Düşünme, Yaratıcılık ve İşbirliği. Bu dört beceriyi derslerimizde kültürel öğeler ve değerler eğitimiyle de zenginleştirerek öğrencilerimizde öğrenme isteğini geliştirmek,  sorgulayarak öğrenmelerini ve tabi ki tüm bunları yaparken eğlenmelerini sağlamak en büyük amacımız.

     Dil edinimi sürecinde önem verdiğimiz diğer bir unsur ise CLIL (Contend and Language Integrated Lesson) programıdır. CLIL programıyla beraber öğrencilerimiz dil edinim süreçlerini çok daha geniş bir alana (fen,matematik ve edebiyat) tanışma fırsatını ve aynı zamanda ana dil eğitiminde de öğrendikleri konularla karşılaştırma yaparak öğrenme şansı yakalıyorlar. Bu eğitim sürecinde bahsettiğimiz dört ana becerinin yanında temel dil yetilerini de geliştirmeyi hedefliyoruz.

Öğrencilerin, kültürü yansıtan en iyi aracın edebiyat olduğu düşüncesiyle ana dili İngilizce olan yaşıtlarının okudukları kitapları ve farklı kültürlere ait yazarlar tarafından yazılmış ödüllü romanları okuyarak dil becerilerini geliştirip, düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak akıcı ve doğru bir şekilde ifade etmelerini hedeflenmekteyiz. Öğrendikleri dilde sorgulamaya, araştırmaya ve bilgiye ulaşmak için dili etkin ve doğru bir şekilde kullanmaya yönelik çalışmalar yaparız. Okulumuzda konuşma (speaking) kulübü adı altında her hafta farklı konularda speaking yapılıp öğrencilerimiz farklı konularda münazara (debate and discussion)  yapmaktadır. Okulumuzda yabancı dil eğitimi, alanında uzman öğretmenler rehberliğinde yapılmaktadır..

Writing (Yazma)

Reading and reading comprehension (Okuma ve okuduğunu anlama)

Listening (Duyduğunu anlama)

Speaking (Konuşma)

 

Okulumuzda Almanca

Okulumuzda birinci sınıftan itibaren, haftada 3 saat olan Almanca dersinde önceliğimiz, öğrencilerimizin Almancayı sevmelerini ve dile karşı özgüven kazanmalarını sağlamaktır. Bu doğrultuda derslerde alman kültürünü tanıtırız, kelime haznelerini geliştiririz, günlük diyalogları sınıf içerisinde canlandırırız, çeşitli oyunlar ve şarkılar söyleriz. Okulumuzda A1 seviyesine ulaşmış tüm öğrencilerimizi Uluslararası geçerli olan FİT sınavına katılmaları için yönlendiririz ve buna uygun çalışmalar yaparız.