Başarı Yolumuz - Gauss Özel Bilim Adası Okulları - Moda Kadıköy 

Başarı Yolumuz

MANİFESTO

 

Gauss Bilim Adası ailesi olarak;

 

Etkili iletişiM becerisine sahip,

kendi yaşamının sorumlUluğunu alabilen,

yaptığı çalışmalarda dürüsTlüğü ilke edinen,

demokrasi, özgür düşünce, insan hakLarı gibi değerleri içselleştirmiş,

yaşadığı toplUma ve çevresine duyarlı,

problem Çözme becerisine sahip,

hayvanlara, doğaya, insanlara karşı hOşgörülü;

yaratıCı düşünme ve girişimcilik becerisi gelişmiş,

hayatı sorgulayan, yorUmlayan, analiz eden,

farklılıKlara saygılı bireyler yetiştiririz.